Tuyển cộng tác viên

Hi!

Đầu tiên mình muốn nói rằng, đây không phải là một bài quảng cáo, vì quảng cáo thường nói hay hơn những gì nó có thể làm được.

Chúng tôi tuyển cộng tác viên, nhưng chỉ đơn giản là vậy!

Sẽ không có chuyện việc nhàn lương cao, bằng cách này hay cách khác tất cả chúng ta đều phải nỗ lực vận động chính mình.

Không có ngoại lệ, nếu không cố gắng thì sẽ tới một thời điểm nào đó tất cả chúng ta sẽ lụi dù tài lực lớn mạnh cỡ nào.

Cuộc đời luôn công bằng, và chúng tôi cũng công bằng với bạn.

Chúng tôi và bạn có thể là cộng tác, là đồng nghiệp. Nhưng hơn hết, chúng ta cùng nhau gây dựng và phát triển.

Nếu các bạn chưa biết IT Computer chúng tôi làm gì, thì đó là phục vụ: Hỗ trợ sửa máy tính và cung cấp linh kiện tốt nhất tới khách hàng.

Nếu bạn nghĩ công việc này có thể giúp chúng tôi và bạn cùng phát triển, hãy tham gia với chúng tôi!

Tất cả đều công bằng sau thỏa thuận, và chỉ công bằng mới có thể cùng nhau phát triển và có mối quan hệ mang tính xây dựng!!!

Liên hệ chúng tôi nhé: 0922.540.234 – 08.6668.1803.

Thanks