Giới thiệu RAM DDR4

RAM DDR4 là gì

DDR4 là thế hệ ram máy tính hiện đại nhất hiện nay được sản xuất đại trà trên thị trường.

Nói là hiện đại nhất chưa chính xác vì Intel đang nghiên cứu đưa DDR5 với tốc độ và hiệu năng vượt trội hơn hẳn, nhưng nó vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Vì vậy có thể nói RAM DDR4 hiện nay là thế hệ hiện đại, tối ưu nhất chúng ta có. Thế hệ này hỗ trợ rất nhiều dòng RAM, cụ thể nó hỗ trợ các dòng ram có dung lượng từ 4GB trở lên.

Đương nhiên xét về tốc độ xử lý, hiệu năng thì DDR4 vượt trội hoàn toàn so với DDR3.

Showing all 12 results