Printgo tuyển nhân viên hành chính nhân sự


Bạn Đang Xem: Printgo tuyển dụng nhân viên hành chính

Về Printgo

Printgo là Nền tảng Thiết kế và In ấn số 1 Việt Nam. Mục tiêu của Printgo là mang sức mạnh của công nghệ để thay đổi thói quen truyền thống, giải quyết các vấn đề thường gặp trong thiết kế và in ấn, kết nối khách hàng – nhà thiết kế – nhà in, tăng doanh thu và nhận doanh thu. Xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp.

Printgo tuyển nhân viên hành chính nhân sự

Mô tả công việc

Yêu cầu ứng viên

Thù lao

Hạn nộp CV

Hạn nộp CV: Ngày 15 tháng 3 năm 2022

Thông tin liên lạc

Phòng nhân sự – Nhà tuyển dụng nhân sự

Nguồn: https://suamaytinhit.com
Danh mục: Thiết Kế