In sổ sách kế toán tại Đà Nẵng ở đâu? Danh sách các sổ kế toán cần in

Cuối năm, xưởng in nhận được vô số yêu cầu in sổ sách kế toán từ các khách hàng doanh nghiệp. Do nhu cầu tăng đột biến, xưởng in quá tải dẫn đến khách hàng phải chờ đợi lâu.

Bạn Đang Xem: In Sổ Sách Kế Toán Ở Đâu Tại Đà Nẵng? Danh Sách Các Sổ Sách Kế Toán Cần In

in-so-book-ke-toan

1. Thông tin cần biết về sổ kế toán dự kiến ​​in

Trước hết, chúng ta hãy cố gắng nghiên cứu thật kỹ những cuốn sách cần in cuối năm và xem lại để tránh bỏ sót những tài liệu quan trọng.

>>> Xem thêm
Tại sao bạn nên chọn hóa đơn bán hàng hợp phong thủy? In hóa đơn lấy nhanh tại đà nẵng

một. Các loại sổ kế toán cuối năm cần in là gì?

Cuối năm, bộ phận kế toán – tài chính của công ty luôn bận rộn. Nguyên nhân là do toàn bộ nhân sự của phòng phải khẩn trương lập các loại sổ sách kế toán in theo hình thức NKC, bao gồm:

in-so-book-ke-toan

b. Thông tin về sổ kế toán in theo Thông tư 133 (Đầu tiên)

Các sổ kế toán cần in theo Thông tư 133 (133/2016 / TT-BTC) được liệt kê đầy đủ trong bảng sau. Trước khi chuẩn bị in, khách hàng doanh nghiệp cần lên danh sách đầy đủ các loại giấy tờ này, tránh nhầm lẫn và bỏ sót.

 1. Ghi chú ngón tay
 2. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 3. Ghi chứng từ
 4. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 5. Sổ đăng ký Chứng từ Kế toán
 6. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 7. Sổ cái (hình thức Chứng từ ghi sổ)
 8. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 9. Nhật ký chung
 10. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 11. Nhật ký thu tiền
 12. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 13. Sổ Nhật ký Thanh toán
 14. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 15. Sổ nhật ký mua hàng
 16. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 17. Nhật ký bán hàng
 18. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 19. Sổ Cái (Hình thức Nhật ký chung)
 20. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 21. Sổ quỹ tiền mặt
 22. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 23. Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt
 24. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 25. Sổ tiền gửi ngân hàng
 26. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 27. Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá
 28. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 29. Bảng tổng hợp chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa
 30. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 31. Thẻ kho (Sổ kho)
 32. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 33. Sổ tài sản cố định
 34. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 35. Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng
 36. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 37. Thẻ tài sản cố định
 38. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 39. Sổ chi tiết thanh toán với người mua (hoặc người bán)
 40. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 41. Sổ chi tiết thanh toán với người mua (hoặc người bán) bằng ngoại tệ
 42. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 43. Sổ theo dõi thanh toán ngoại tệ
 44. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 45. Sổ chi tiết khoản vay
 46. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 47. Sổ chi tiết bán hàng
 48. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 49. Sổ chi phí sản xuất kinh doanh
 50. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 51. Thẻ chi phí sản phẩm và dịch vụ
 52. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 53. Chi tiết sổ sách tài khoản
 54. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 55. Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu
 56. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 57. Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ
 58. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 59. Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán
 60. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 61. Sổ chi tiết vốn góp của chủ sở hữu
 62. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 63. Sổ chi phí đầu tư xây dựng
 64. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 65. Sổ theo dõi thuế GTGT
 66. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 67. Sổ chi tiết VAT được hoàn lại
 68. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 69. Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn, giảm
 70. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 71. Sách khác theo nhu cầu doanh nghiệp

c. Sổ sách kế toán cần in theo thông tư 200 là gì? (2)

Bên cạnh những cuốn sổ kế toán cần in theo Thông tư 133 thì những tháng cuối năm chúng ta vẫn không thể bỏ qua những mẫu sổ kế toán cần in theo Thông tư 200 (200/2014 / TT-BTC). Chi tiết về những cuốn sách này, Công Thành sẽ liệt kê trong bảng dưới đây:

 1. Ghi chú ngón tay
 2. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 3. Ghi chứng từ
 4. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 5. Sổ đăng ký Chứng từ Kế toán
 6. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 7. Sổ cái (hình thức Chứng từ ghi sổ)
 8. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 9. Nhật ký chung
 10. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 11. Nhật ký thu tiền
 12. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 13. Sổ Nhật ký Thanh toán
 14. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 15. Sổ nhật ký mua hàng
 16. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 17. Nhật ký bán hàng
 18. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 19. Sổ Cái (Hình thức Nhật ký chung)
 20. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 21. Nhật ký, chứng từ, báo cáo
 22. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 23. Số mảnh (dạng Nhật ký-Tài liệu)
 24. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 25. Bảng cân đối số phát sinh
 26. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 27. Sổ quỹ tiền mặt
 28. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 29. Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt
 30. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 31. Sổ tiền gửi ngân hàng
 32. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 33. Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá
 34. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 35. Bảng tổng hợp chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa
 36. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 37. Thẻ kho (Sổ kho)
 38. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 39. Sổ tài sản cố định
 40. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 41. Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng
 42. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 43. Thẻ tài sản cố định
 44. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 45. Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)
 46. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 47. Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ
 48. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 49. Sổ theo dõi thanh toán ngoại tệ
 50. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 51. Sổ chi tiết khoản vay
 52. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 53. Sổ chi tiết bán hàng
 54. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 55. Sổ chi phí sản xuất kinh doanh
 56. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 57. Thẻ chi phí sản phẩm và dịch vụ
 58. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 59. Chi tiết sổ sách tài khoản
 60. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 61. Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên doanh
 62. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 63. Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên kết
 64. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 65. Ghi sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua các khoản đầu tư vào công ty liên doanh
 66. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 67. Ghi sổ theo dõi việc phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh từ việc mua các khoản đầu tư vào công ty liên kết
 68. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 69. Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu
 70. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 71. Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ
 72. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 73. Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán
 74. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 75. Sổ theo dõi chi tiết vốn kinh doanh
 76. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 77. Sổ chi phí đầu tư xây dựng
 78. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 79. Sổ theo dõi thuế GTGT
 80. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 81. Sổ chi tiết VAT được hoàn lại
 82. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 83. Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn, giảm
 84. Xem Thêm : Một vài mẫu tem bảo hành điện thoại phổ biến

  Xem Thêm : Giấy mỹ thuật (Art Paper)

 85. Sổ tay chi tiết

Nguồn: https://suamaytinhit.com
Danh mục: Máy in