Giới thiệu RAM 8GB

RAM 8GB

Từ RAM 8GB trở lên là dòng ram máy tính cao cấp được sản xuất bởi các thương hiệu.

Nói cao cấp vì nó có khả năng xử lý các chương trình nặng mà các máy tính/ laptop thông thường không chạy được hoặc chạy rất chậm.

Điển hình RAM 8GB thích hợp cho công việc thiết kế đồ họa, làm video, chỉnh sửa ảnh nhạc và chơi các loại game khủng…

RAM 8GB chủ yếu được trang bị thế hệ DDR4, tuy nhiên nó vẫn được hỗ trợ thế hệ RAM DDR3 ở một số dòng.

Ví dụ RAM 8GB DDR3 (gồm 2 RAM 4GB DDR3) chẳng hạn.

Showing all 4 results