Giới thiệu RAM 2GB

RAM 2GB

2GB là dung lượng cơ bản nhất của ram máy tính hiện nay, chính xác thì nó là dung lượng ram tối thiểu vẫn còn được sản xuất.

RAM 1GB là loại cũ và hiện không còn được sản xuất bởi bất kỳ thương hiệu nào vì nó quá thấp, chỉ dành cho máy tính dùng win XP.

Nói RAM 2GB thấp thì cũng không hẳn, vì nó đủ cho các dòng máy tính văn phòng với khả năng xử lý văn bản, tài liệu và chức năng cơ bản.

RAM 2GB hiện nay được hỗ trợ lên thế hệ mới nhất là DDR3.

Showing all 6 results