Trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết ngành in Việt Nam năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 do Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì. Nhiều tham luận của các chuyên gia đầu ngành về thực trạng ngành in Việt Nam và xu hướng phát triển. Được sự đồng ý của các tác giả, PrintMedia Vietnam Academy sẽ lần lượt đăng tải các nội dung liên quan đến Hội thảo nhằm mang đến những thông tin hữu ích cho các bạn.

CƠ CHẾ VÀ CHÍNH SÁCH ĐỀ XUẤT CHO NGÀNH IN VIỆT NAM

Ông Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch HH Print Việt Nam

Chủ tịch Hiệp hội In Hà Nội, Chủ tịch Công ty TNHH MTV In Tiến Bộ

“Đề xuất cơ chế, chính sách cho ngành in để phát triển ngành in Việt Nam” bao gồm các vấn đề cụ thể sau:

Vấn đề đầu tiên. Tình hình thi hành Luật Xuất bản:

Luật Xuất bản được Quốc hội thông qua năm 2012. Sau 10 năm thi hành Luật Xuất bản, in và phát hành, Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng. Theo báo cáo của Cục Xuất bản, In và Phát hành, cả nước hiện có 25.000 doanh nghiệp in, trong đó chỉ có khoảng 2.300 cơ sở in được cơ quan quản lý nhà nước cấp giấy phép hoạt động. ; tăng trưởng của ngành đạt trên 10% / năm; Có thể nói, việc ban hành Luật Xuất bản đã thúc đẩy ngành xuất bản, in và phát hành của Việt Nam phát triển ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, sau 10 năm thi hành Luật đã nảy sinh một số vướng mắc cần được các cơ quan chức năng xem xét, sửa đổi cho phù hợp với xu thế phát triển chung của khu vực, thế giới và tình hình thực tế tại Việt Nam. , Nó là một:

1- Tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Xuất bản quy định: “Người đứng đầu cơ sở in phải là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có nghiệp vụ quản lý hoạt động in xuất bản phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.. Qua thực tế triển khai, chúng tôi nhận thấy có nhiều bất cập, không còn phù hợp, đề nghị xem xét bỏ điều kiện người đứng đầu cơ sở in phải có nghiệp vụ quản lý về in xuất bản phẩm (có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ do Bộ Thông tin tổ chức. và Truyền thông) để phù hợp với tình hình thực tế tại Việt Nam. Bởi trên thực tế có rất nhiều cơ sở in đầu kinh doanh doanh nghiệp (người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp) nhưng không trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất in của doanh nghiệp (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Công ty); người điều hành hoạt động sản xuất in hàng ngày là Tổng giám đốc, Giám đốc xí nghiệp hoặc người được người đứng đầu xí nghiệp phân công.

2- Tại điểm c khoản 1 Điều 32 Luật Xuất bản quy định: “Bảo đảm các điều kiện về an ninh, trật tự và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật”. Theo quy định của Luật Xuất bản, cơ sở in muốn hoạt động phải được cơ quan Công an cấp giấy phép về bảo đảm an ninh, trật tự; Hiện các doanh nghiệp in đều có nhà xưởng được đầu tư từ nhiều năm trước, một số được thuê lại nhà xưởng của các ngành khác nên không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy theo quy định hiện hành của Chính phủ. Cảnh sát viên. Trong thời kỳ hội nhập và phát triển hiện nay, các doanh nghiệp xuất bản cũng như các doanh nghiệp sản xuất khác đều hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật Việt Nam. những ngành nghề mà pháp luật Việt Nam không cấm. Vì vậy, việc cấp giấy phép hoạt động in thuộc thẩm quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông, nếu xét thấy đủ điều kiện về máy móc, thiết bị, nhà xưởng thì vẫn được phép hoạt động in, còn các điều kiện sau thì được phép hoạt động. gặp. các điều kiện về an ninh, trật tự cũng như các điều kiện về vệ sinh môi trường theo quy định của Bộ Công an và Bộ Tài nguyên và Môi trường thì doanh nghiệp vẫn phải chấp hành nhưng không xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo hướng điều kiện này mới đủ điều kiện. việc cấp phép vì điều này gây khó khăn cho các cơ sở in, đồng thời kìm hãm sự phát triển của ngành in. Vì vậy, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, chấn chỉnh để phù hợp với thực tế và có tính phát triển.

Vấn đề thứ hai: Về tình hình thực hiện Nghị định 60/2014 / NĐ-CP, Nghị định 25/2018 / NĐ-CP và Quyết định số 18/2019 / QĐ-TTg.

Trong thời gian qua, Nhà nước đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có một số quy định liên quan đến hoạt động của cơ sở in như: Quyết định số 18/2019 / QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ… đã qua sử dụng. Qua 3 năm thực hiện, chúng tôi nhận thấy một số quy định chưa rõ ràng, cụ thể: một số tiêu chí nhập khẩu máy móc, thiết bị quy định tại Quyết định số 18/2019 / QĐ-TTg khó thực hiện, mặt khác, phần lớn việc in các doanh nghiệp ở Việt Nam có quy mô vừa và nhỏ nếu nhập máy mới thì không đủ khả năng tài chính. Vì vậy, Nghị định số 60/2014 / NĐ-CP, Nghị định số 25/2018 / NĐ-CP cần được sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện, tập trung vào một số hạn chế, vướng mắc, bất cập. Như sau:

1. Tại Nghị định số 60/2014 / NĐ-CP và Nghị định số 25/2018 / NĐ-CP không có quy định về việc cấp giấy phép hoạt động in, xác nhận tờ khai đăng ký thành lập cơ sở in đối với chi nhánh. của các cơ sở in đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố khác, vấn đề này gây khó khăn, vướng mắc cho cơ quan quản lý nhà nước và cơ sở in khi thực hiện thủ tục hành chính. (không có cơ sở pháp lý để thực hiện). Vì vậy, cần bổ sung quy định này để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, làm cơ sở cho các cơ quan quản lý nhà nước và cơ sở in thực hiện thủ tục hành chính minh bạch, thuận tiện.

2. Quy định về nhập khẩu thiết bị in (bao gồm máy gia công chế bản, máy in và máy gia công sau in) tại Nghị định số 60/2014 / NĐ-CP, Nghị định số 25/2018 / NĐ-CP và Quyết định số 18 / Năm 2019 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giao cho nhiều cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện (Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, cơ quan lãnh sự, tổ chức giám định, nhà sản xuất thiết bị), đang gây chồng chéo, khó khăn, những vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý nhà nước đối với ngành in. Vì vậy, cần sửa đổi, bổ sung, thống nhất việc quản lý nhập khẩu thiết bị in trong cùng một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và giao một đầu mối cho cơ quan quản lý nhà nước về ngành in thực hiện. Nếu giao cho nhiều cơ quan thực hiện sẽ dẫn đến nhiều giấy phép con, gây cản trở và tốn kém cho doanh nghiệp.

3. Quy định về điều kiện nhận in của cơ sở in, quy định cụ thể đối với“Mẫu sản phẩm đặt hàng phải có đóng dấu hoặc chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức hoặc chữ ký của cá nhân có sản phẩm đặt hàng;” (Nghị định số 25/2018 / NĐ-CP) không còn phù hợp với thực tiễn hiện nay (các mẫu từ khi ký, đặt hàng đến khi ép sẵn, trên khuôn máy hoặc trong quá trình in, nhiều trường hợp phải thay đổi nhiều lần). do phát hiện sai sót hoặc người đặt hàng muốn đổi. Theo đó, anh sẽ phải ký đi ký lại bản mẫu nhiều lần, gây khó khăn cho bên đặt hàng và bên nhận hàng). Hơn nữa, đây là giao dịch liên quan đến cam kết dân sự kỹ thuật trong sản xuất hàng hóa giữa hai bên. Nhà nước không cần can thiệp. Vì vậy cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp và sự phát triển của công nghệ thông tin hiện nay.

4. Quy định về điều kiện nhận gia công bao bì, nhãn hàng hóa gia công, in, sau in, bao bì, nhãn hàng hóa đã được quy định tại Nghị định số 60/2014 / NĐ-CP, tuy nhiên, Nghị định số 25/2018 / NĐ-CP CP có bãi bỏ quy định này, gây khó khăn cho công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc xác định sản phẩm in tem, nhãn là thật hay giả. cho những người đặt in để hạn chế hàng giả lưu thông trên thị trường. Vì vậy, cần nghiên cứu đưa quy định này trở lại để kiểm soát, nhất là một số sản phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Vấn đề thứ ba: Để giúp các nhà in Việt Nam, đề nghị Bộ Tài chính và Chính phủ có văn bản hướng dẫn các địa phương, nhất là các thành phố lớn (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, các thành phố trực thuộc Chính phủ). Chính quyền trung ương…) có các khu công nghiệp dành riêng cho nhà in và một số khu công nghiệp phụ trợ cho ngành in. Khuyến khích hình thành khu công nghiệp in chuyên in, gia công xuất khẩu, đổi mới công nghệ theo kịp thời đại. Nếu có một kế hoạch, có Với các chính sách thu hút đầu tư và đầu tư theo chiều sâu, ngành in Việt Nam sẽ phát triển ngang tầm với khu vực, đồng thời tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý nhà nước dễ dàng quản lý. Đề nghị nhà nước có chính sách hỗ trợ bằng thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với máy móc thiết bị mới; có chính sách ưu đãi nhất định về thuế đất, tiền thuê đất trả tiền hàng năm cho các doanh nghiệp khi di dời.

Trên đây là một số ý kiến ​​đóng góp vào dự thảo báo cáo và hoàn thiện pháp luật chung cho ngành in để các doanh nghiệp in thực hiện các thủ tục hành chính thuận lợi, ngành in có cơ hội phát triển. phát triển, xây dựng. Một lần nữa tôi xin kính chúc đơn vị đăng cai hội nghị và các quý vị đại biểu dự hội nghị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Nguồn: https://suamaytinhit.com
Danh mục: Máy in