Bìa sách Bìa sách là một tờ giấy dày hoặc một loại giấy thay thế cho lớp giấy dày bên ngoài của cuốn sách mà trên đó thường là …

Bìa sách

Bìa sách là tờ giấy dày hoặc vật thay thế cho lớp giấy dày bên ngoài của sách, trên đó thường ghi tên tác giả, tên sách, tên nhà xuất bản (hoặc cơ quan xuất bản);

Bạn Đang Xem: Bìa sách, Bìa lót, Bìa phụ là gì?

Bìa lót

Xem Thêm : Liệt kê 5 lỗi thường gặp khi in lịch giá rẻ

Trang nửa đầu là trang đầu tiên của phần bên trong của cuốn sách, trên đó chỉ ghi tên sách. Thông thường số trang không được đánh số trên bìa sau. Phụ thuộc vào loại sách và số chẵn và lẻ của bàn tay. có thể có hoặc không có bìa lót.

Bên bìa

Bìa trước (hoặc bìa giả, hoặc trang tiêu đề) là trang tiếp theo bìa sau (nếu sách có bìa sau) hoặc trang đầu tiên của phần bên trong của sách (nếu sách không có bìa sau) đó là trên Nó có tên tác giả, tên sách, tên nhà xuất bản (hoặc cơ quan xuất bản) và thường không được in màu.

Nguồn: https://suamaytinhit.com
Danh mục: Máy in